Aldus Projecten > Projecten >

Daniel Heinsius. Het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. Vertaald en ingeleid door Jan van Boxtel

Het beleg van ’s-Hertogenbosch In het jaar 1631, amper twee jaar na de inname van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik (1584–1647) in 1629, verscheen bij uitgeverij Bonaventura en Abraham Elzevier (Officina Elzeviriorum) te Leiden, de uitgave Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno MDCXXIX gestarum Historia. In datzelfde jaar verschijnt er naast de Latijnse ook nog een Franse editie. Beide edities zijn nimmer herdrukt. Van de Latijnse editie verschijnt nu voor het eerst een volledige Nederlandse vertaling door Jan van Boxtel.

lees verder >>

Bosch Reeks

De Bosch Reeks, oorspronkelijk een initiatief van Wolfaert Uitgevers & Projecten, beoogt belangrijke Bossche onderwerpen op cultuurhistorisch gebied voor een breed publiek toegankelijk te maken. De Bosch Reeks is bedoeld als een platform waar uiteenlopende partijen in ’s-Hertogenbosch voor hen relevante lokale uitgaven het licht kunnen laten zien. Aldus Projecten biedt deze partijen de expertise om deze uitgaven professioneel te realiseren. Het format Bosch Reeks voorziet in een aantal uitgangspunten waardoor de gehele productie inzichtelijk is gedefinieerd. Een zorgvuldige afstemming van deze zaken maken de uitgave van een boek tot een goed te beheersen financieel, planmatig en praktisch proces.

lees verder >>

Terug naar Utrecht #4

Terug naar Utrecht deel 1 t/m 4 is een initiatief van Begijnekade 18 uitgevers. Aldus projecten verzorgde de vormgeving en productiebegeleiding ervan. Na een deel over de binnenstad, een deel over het gebied rond het Wilhelminapark en de Biltstraat, een deel over Vogelenbuurt en Zuilen verscheen in december 2012 deel 4 uit deze serie over Lombok en Oog in Al.

lees verder >>

Bosch Joods Monument

Het is opmerkelijk dat we van het overgrote deel van de 520 in de Bossche Sint-Jan begraven Bosschenaren – waarvan het oudste graf dateert uit 1450 – meer weten dan de 262 in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Bossche Joden of, beter gezegd, Joodse Bosschenaren. En dat is nog geen 70 jaar geleden…

Het Bosch Joods Monument is een initiatief van Aldus Projecten in samenwerking met de Gemeente ’s-Hertogenbosch en beoogt een gezicht te geven aan deze 262 vermoorde Joodse Bosschenaren. Van veel van de 262 genoemde personen is ook op het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland nauwelijks informatie te vinden. Wie waren deze Bosschenaren? Hoe en waar leefden zij en wat gebeurde er in hun dagelijks leven na de eerste “maatregelen” van de Duitse bezetter die uiteindelijk leidden tot hun arrestatie en deportatie.

lees verder >>

Zoeken


Follow Aldus Projecten on Twitter