Aldus Projecten > Projecten >

Huys van Boxtel en zijn buren

In de Postelstraat, in het historische hart van ’s-Hertogenbosch, staat een monumentale woning met een geschiedenis van ruim zes eeuwen en met een riant en buitengewoon karakteristiek interieur. Een huis met een ziel. De naam Huys van ­Boxtel die boven de brede toegangsdeur prijkt, verwijst naar de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw toen het bezit was van de heren van Boxtel.

Vijf jaar geleden werd het plan opgevat om het verhaal van dit huis en zijn bewoners in een boek vast te leggen. Om deze geschiedenis goed tot zijn recht te laten komen, is ook de omgeving bij het onderzoek betrokken: de overige panden in de straatwand en het achtergelegen terrein van de Uilenburg tot aan de stadsmuur, inclusief de daar gelegen kloosterterreinen.

Een team van gespecialiseerde onderzoekers, archeologen, historici en bouwhistorici heeft, in nauwe samenwerking, een indrukwekkende hoeveelheid gegevens over dit gebied verzameld en uitgewerkt. Daarmee kan enerzijds een nauwkeurig beeld geschetst worden van de huizen, hun eigenaren en bewoners. Anderzijds zijn er vanuit de Postelstraat lijnen te trekken en verbindingen te leggen met kleinere en grotere gebeurtenissen en situaties in de stad en ook daarbuiten. De verhalen die dat oplevert geven reliëf aan de bebouwing en de bewoning van de Postelstraat en omgeving en plaatsen de microgeschiedenis van deze stadswijk in een breder kader.

Dit alles heeft geresulteerd in een werkelijk unieke en ook rijk geïllustreerde publicatie, waarin een klein deel van de Bossche binnenstad, met het Huys van Boxtel als kern, vanuit diverse disciplines geïntegreerd en gedetailleerd beschreven wordt. Zo ontstaat een fascinerend en samenhangend beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied door de eeuwen heen, van de bebouwing op deze plek en de ontwikkeling die deze heeft doorgemaakt en van de vele generaties eigenaren en bewoners en hun lotgevallen.

Aldus projecten verzorgde de productiebegeleiding, de vormgeving en beeldredactie van deze uitgave.

Titel Huys van Boxtel. Acht eeuwen bouwen en wonen in een Bossche stadswijk Uitgever Adr.Heinen ISBN 978908601626 Uitvoering 536 pagina’s, formaat 23,5 x 29,7 cm., genaaid gebonden, full colour binnenwerk, rijk geïllustreerd Verkoopprijs € 39,95.

Als ik in Vught ben probeer dan eens te schrijven…

Op 16 november 2017 verschijnt de uitgave Als ik in Vught ben probeer dan eens te  schrijven… De ondergang van de joodse gemeenschap in Zaltbommel, Rossum en Herwijnen. Deze uitgave verschijnt in opdracht van de Stichting Mikwe Zaltbommel.

In 2012 is begonnen met het leggen van gedenksteentjes, de zogenaamde Stolpersteine, voor de omgekomen joodse inwoners in Zaltbommel, Rossum en Herwijnen. Maar wie waren de slachtoffers? In dit boek wordt gepoogd elke naam een gezicht te geven. Wie waren de kleine en de grote mensen, de kleuters, de winkeliers, de ouden van dagen, die vnwege hun ‘jood-zijn’, werden vervolgd en vermoord?
De Stichting Mikwe, de initiator van het project Stolpersteine, rondt hiermee niet alleen het project Stolpersteine af, maar wil de slachtoffers met dit boek, blijvend herinneren. Het peilloze leed dat is aangericht en zoveel decennia na de Grote Verschrikking nog schrijnt en ons steeds opnieuw verbijstert, roept ons op om te strijden tegen elke gedachte aan het bestaan van Übermenschen en Untermenschen.
Dr. Aart Vos (1949), historicus en bestuurslid van de Stichting Mikwe, schreef de portretten en de uitgebreide inleiding over de jodenvervolging in Zaltbommel en omgeving.

Titel Als ik in Vught ben probeer dan eens te  schrijven… De ondergang van de joodse gemeenschap in Zaltbommel, Rossum en Herwijnen Uitgever Aldus Uitgevers in opdracht van Stichting Mikwe Zaltbommel ISBN 9789070545390 Uitvoering 96pagina’s, formaat 17 x 24 cm., genaaid gebrocheerd, full colour binnenwerk, rijk geïllustreerd Verkoopprijs € 14,50. Vanaf 17 november 2017 verkrijgbaar of te bestellen bij uw boekhandel.

 

Erelijst gemeente ’s-Hertogenbosch

Tijdens de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking werd de concept-Erelijst van slachtoffers van de gemeente ‘s-Hertogenbosch gepresenteerd. Deze Erelijst werd samengesteld door Kabinetszaken en de afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Aldus Projecten.  Op deze lijst staan 759 burgers en militairen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het zijn slachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in ons Koninkrijk of ergens anders in de wereld. Op de lijst staan ook 146 Britse militairen die voor de vrijheid van ‘s-Hertogenbosch zijn gesneuveld. Om tot de Erelijst te komen is een groot aantal bronnen geraadpleegd. Maar het kan zijn dat het overzicht nog niet helemaal klopt.
We willen de inwoners graag betrekken bij een laatste controle van deze belangrijke Erelijst. Via de Erelijst webpagina kunnen de gegevens van namen van oorlogsslachtoffers uit onze gemeente gecontroleerd worden. Tot 1 januari kunnen wijzigingen doorgegeven worden. Daarna krijgt de Erelijst van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een blijvende status. De Erelijst wordt dan onderdeel van de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking. Ook krijgen alle kernen van onze gemeente de lijst aangeboden. En de Erelijst krijgt een waardige plaats in ons Stadhuis.

William Flete. Een augustijner eremiet in Lecceto.

Boekverzorging en productiebegeleiding door Aldus Projecten in opdracht van Begijnekade 18 Uitgevers, Utrecht. Uit de inleiding door auteur Martijn Schrama o.s.a.:

Interesse voor William Flete werd bij mij decennia geleden gewekt, toen pater Louis Goegebuer van het Gentse augustijnenklooster mij een boek liet zien en me daarbij attent maakte op Williams bestaan als eremiet.1 De invulling van het eremietenleven hield me al langer bezig. Bovendien werd ik geboeid door Williams relatie met de heilige Catharina van Siena. Een paar jaar geleden schonk een vriend mij een uitgave van Catharina’s brieven aan de augustijnen eremieten van Lecceto.2 Na lezing besloot ik mijn ooit gemaakte aantekeningen over William te verwerken tot een leesbare samenhang. Het is er overigens pas in 2017 van gekomen. Met dit boekje wil ik tevens mijn geleerde Engelse medebroeders Edmund Colledge (1910-1999) en Benedict Hackett (1921-2005) gedenken.

In vijf hoofdstukken worden de belangrijkste feiten uit Williams leven gepresenteerd. Het eerste hoofdstuk geeft aandacht aan de jonge Engelsman die zijn academische carrière laat varen ten gunste van het bestaan als kluizenaar in het Toscaanse Lecceto. Het tweede ziet naar de eremietenoorsprong van de Augustijnenorde waartoe William behoorde. In dit hoofdstuk worden ook de overblijfselen bezocht van een paar kluizen. Het derde beschrijft enkele aspecten van Williams relatie met Catharina. Het vierde geeft van het door Catharina met William besproken Documento spirituale de Latijnse tekst en een vertaling in het Nederlands. Ook worden er mogelijke invloeden genoemd van Augustinus op Catharina’s theologische ontwikkeling. In het vijfde hoofdstuk ten slotte probeer ik William te begrijpen in zijn weigering te voldoen aan Catharina’s dringend verzoek de paus met raad bij te staan.

Drie redenen hebben mij bewogen om het verhaal over persoon en spiritualiteit van William Flete meer bekendheid te geven. Op de eerste plaats trof mij zijn geestelijke zelfstandigheid toen hij Catharina, een door haar heilig leven gezagvolle vrouw, vanwege zijn eigen levenskeuze meende te moeten trotseren. Op de tweede plaats werd ik, in de jaren dat ik in mijn colleges mystieke teksten behandelde, geboeid door het Documento spirituale. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar vormen van programmatische verwoording van spiritueel leven, waarvan ook het Documento een getuigenis is. Op de derde plaats wil ik hiermee het aanvankelijke eremietenbestaan van de Augustijnenorde in herinnering roepen. Die oorsprong dreigt in de Nederlandse Provincie en in de Orde als geheel gemakkelijk in vergetelheid te raken. Tot 1963 gebruikte de Orde der Augustijnen als afkorting oesa, Ordo Eremitarum Sancti Augustini. Doordat op 26 april van dat jaar vanwege een kapittelbesluit de e uit oesa werd geschrapt, wordt dit proces van vergeten nog eens versterkt. Nochtans blijft de Orde aan haar oorsprong gehecht. Niet alleen is het een onuitwisbaar historisch gegeven maar bovendien een bijzondere manier om op de weg naar God onderweg te zijn.

Stad van Bosch

In 2016 stond ’s-Hertogenbosch op grootse wijze stil bij de herdenking van de 500e sterfdag van haar bekendste inwoner, Jheronimus Bosch. Jaren is gewerkt aan een veelzijdig programma dat de stad als cultuurstad op de kaart heeft gezet.

De nieuw gevormde afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch (een samenvoeging van Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, Stadsarchief en Vestingwerken) droeg haar steentje bij door een reconstructie te maken van de stad waarin Bosch woonde en werkte. Er zijn namelijk veel meer gebouwen dan de Sint-Jan die nog herinneren aan de tijd van Bosch, want vrijwel de gehele middeleeuwse stad staat feitelijk nog overeind. Met het project ‘De Stad van Bosch,’ bestaande uit een tentoonstelling en een app, verplaatst de bezoeker van ’s-Hertogenbosch zich in de leefomgeving van Jheronimus Bosch. In dit boek presenteren we graag de resultaten van het 3D-project, dat laatmiddeleeuws ’s-Hertogenbosch in een geheel nieuw perspectief laat zien.

Titel Stad van Bosch. Bossche bouwhistorie in nieuw perspectief Uitgever Aldus Uitgevers in opdracht van Afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch ISBN 9789070545383 Uitvoering 208 pagina’s, formaat 23,5 x 29,7 cm., genaaid gebonden, full colour binnenwerk, rijk geïllustreerd Verkoopprijs € 24,95. Vanaf 16 december 2016 verkrijgbaar of te bestellen bij uw boekhandel.

Stad van Bosch omslag 01v3.indd

Joods monument Den Bosch

Op donderdag 27 oktober werd onder grote publieke belangstelling het Joods monument Den Bosch onthuld. In opdracht van en in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch verzorgde Aldus Projecten de projectbegeleiding en vormgeving van het monument en de bijbehorende website. Meer informatie over dit project is hier te vinden.

bjm-01-640

 bjm-02-640

Noud Aartsen

Noud Aartsen leverde als fotograaf een strijd met de tijd. De modernisering van het eeuwenoude landschap ging hem aan het hart. Met zijn fotografie legde hij als ooggetuige vast wat er na generaties verdween. Dat leverde duizenden foto’s op die betrekking hebben op Brabant (Het Groene Woud en De Kempen), Ierland en Frankrijk.

lees verder >>

’s-Bosch [1] An essential history.

What would the late-mediaeval travellers have seen as they approached ’s-Hertogenbosch? How would the city have appeared to people centuries ago? What picture of the city would the visitors have had in mind on their way to ’s-Her­togenbosch? The journey was arduous; the roads were muddy and hard to negotiate. From whichever direction the travellers came, brick walls and earthen ramparts loomed up indomitably in the distance. They would have been able to make out the high battlements of the city wall. The roofs of houses were visible above the wall, and among them the large and small spires of dozens of churches, chapels and monasteries pointing up to the sky. The imposing Sint-Jan Cathedral, then under construction, was another obvious landmark.

lees verder >>

Bossche straten en stegen. De stad breidt zich uit buiten de veste

Deze uitgave is nummer 4 in de Bosch Reeks. De Bosch Reeks beoogt belangrijke Bossche onderwerpen op cultuurhistorisch gebied voor een breed publiek beschikbaar te maken. Dit deel is samengesteld door Ed Hupkens, namens de Werkgroep Toponymie van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Deze werkgroep heeft tussen oktober 2006 en augustus 2014 wekelijks een artikel gepubliceerd in het Bossche Stadsblad over een straat, steegje, plein of hofje. De teksten gaan over de straatnamen van de eerste stadsuitbreidingen buiten de vestingmuren van de stad ’s-Hertogenbosch.

lees verder >>

Bossche straten en stegen. De historische binnenstad in 180 doorkijkjes (tweede druk)

Wie was Pastoor de Kroon? Naar welke peper is de Peperstraat vernoemd? En waar komt de naam Achter het Wild Varken vandaan? Het antwoord op deze en vele andere vragen vindt u in Bossche straten en stegen. De historische binnenstad in 180 doorkijkjes.

lees verder >>

’s-Bosch [1] Een beknopte geschiedenis.

Wat zag de laatmiddeleeuwse reiziger die ’s-Hertogenbosch naderde? Hoe zou de stad zich eeuwen geleden hebben gemanifesteerd? Welk beeld kreeg de bezoeker op weg naar ’s-Hertogenbosch? De reis ernaartoe was moeizaam. De wegen waren drassig en slecht begaanbaar. Van welke kant de reiziger ook kwam, stenen muren en aarden wallen doemden al in de verte onverzettelijk op. Hij zag de hoge kantelen van de stadsmuur. Boven de muur uit staken daken en daartussen prikten tientallen grotere en kleinere torenspitsen van kapellen, kerken en kloosters de lucht in. De imposante kathedraal van Sint-Jan, toen in aanbouw, was een duidelijk herkenningspunt.

lees verder >>

In vrede en vriendschap

In 2010 verscheen het aangrijpende Ik heb dit alles opgeschreven… Vught-Auschwitz-Vught. Memoires van Max Cahen 1939-1945. Maar Max Cahen (1905-1995) liet nog een manuscript na: Joden van ’s-Hertogenbosch in mijn jeugd, 1920-1940. Dit document bevat de herinneringen van Max Cahen aan zijn geloofs- en stadgenoten in het ’s-Hertogenbosch van vóór de Tweede Wereldoorlog.

lees verder >>

Ze bouwen daarginds een concentratiekamp (een uitgave van Adr.Heinen Uitgevers)

Over wat er in de oorlog allemaal gebeurd is, bestaat een redelijk nauwkeurig beeld. We weten ook redelijk nauwkeurig wat er zich in deze periode in het dorp Vught heeft afgespeeld. Het beeld van wat de inwoners toen wisten en dachten is veel vager.

lees verder >>

Christiaan Julius Lodewijk Portman. Kunstschilder in de eerste helft van de 19e eeuw

In de 19e eeuw bloeide de schilderkunst in Nederland. Veel schilders zijn in de vergetelheid geraakt zoals C.J.L. Portman (1799-1868). Hij was een veelzijdig mens. Behalve schilder  van genre- en historiestukken was hij vooral als portrettist bekend. Hij experimenteerde met kleurstoffen en importeerde de daguerreotypie-uitrusting in Nederland. Portman fotografeerde stadsgezichten in Amsterdam en Den Haag. Ook hield hij zich bezig met landaanwinning. Hij is het prototype van een 19e-eeuwse kunstenaar; hij beschouwde zichzelf als vakman en niet als artiest. Eindelijk is er nu een monografie over Portmans leven en werk, geschreven door een kunsthistoricus.

Boekverzorging en productiebegeleiding door Aldus Projecten in opdracht van Begijnekade 18 Uitgevers, Utrecht.

Hildebrand Verhoeckx, een onbekende augustijn (1766-1815)

Aanleiding voor dit boek is het schilderij De geboorte van Jesus in de stal van Betlehem (vóór 1808) van Gerard De San. De auteur, Martijn Schrama o.s.a., een geleerde augustijn die studie maakt van Augustinus, is de lotgevallen van dit schilderij en de opdrachtgever(s) nagegaan. Hij stuitte daarbij op Hildebrand Verhoeckx, een 18de-eeuwse augustijn, over wiens bestaan en levensloop weinig bekend is. Schrama benadert het gegeven als een spannende detective. Het schilderij bevindt zich nog steeds in de Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht.

Boekverzorging en productiebegeleiding door Aldus Projecten in opdracht van Begijnekade 18 Uitgevers, Utrecht.

Zoeken


Follow Aldus Projecten on Twitter