1 January 2024

80 jaar vrijheid ’s-Hertogenbosch

In oktober 2024 is het precies 80 jaar geleden dat ’s-Hertogenbosch is bevrijd. Elke 5 jaar besteden we hier extra aandacht aan. Nu onze bevrijders zijn overleden, willen we vooral met elkaar de verbinding zoeken. De verhalen van de Tweede Wereldoorlog zijn de verhalen van toen en van de strijd voor vrijheid nu. Dat vraagt om een nieuwe manier van herdenken en vieren, zonder de helden van toen uit het oog te verliezen. Hier is het programma op aangepast. 

Van zaterdag 19 tot en met maandag 28 oktober 2024 staat ’s-Hertogenbosch stil bij 80 jaar vrijheid. Het publieksprogramma is breed en kent traditionele momenten, maar ook nieuwe onderdelen van herdenken en vieren van vrijheid. De programmering is verdeeld in verschillende activiteiten. Het programma wordt de komende maanden steeds verder ingevuld en verduidelijkt. Houd daarom deze pagina in de gaten.

 Projectbegeleiding Aldus Projecten in opdracht van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch