Woorden op schrift

Verlangen naar helderheid over de omstandigheden waarin ik de vroomheid van de middeleeuwers mocht leren kennen, deed mij terugkeren naar mijn kinderjaren in ons sfeervolle ouderlijk huis en naar de lagere school. Op die vruchtbare grond groeide de eerste aandacht. Later hoorde ik als leerling van het Haarlemse Triniteitslyceum regelmatig de naam Augustinus noemen. Toen ik mij geroepen wist tot het religieuze leven, begon ik zijn Belijdenissen te lezen.

In oktober 2012 prijkte in de etalage van de Utrechtse boekhandel ­Erven Bijleveld een afgeprijsd exemplaar van Thomas Wright, Built of books. How reading defined the life of Oscar Wilde. Dit werk bracht mij op de gedachte over de boeken te vertellen die sinds mijn jeugd mij vergezellen. Zij illustreren hoe ik werd gevormd door woorden te ontvangen, ze te leren uitspreken en opschrijven, woorden van godsdienstige aandacht, van academisch dienstwerk en herderlijke zorg.

In het eerste hoofdstuk presenteer ik boeken uit mijn jeugd die godsdienstzin en belangstelling voor de geschiedenis hebben gevoed. Ze maken nog steeds deel uit van mijn boekenrij. In de hoofdstukken erna wordt verhaald hoe ik als augustijn tot schrijven kwam, me met de studie bezig hield en als onnutte knecht op den duur van leraar tot herder werd. Na het laatste hoofdstuk volgt een lijst van publicaties.

Deze brochure vormt de derde aflevering van wat zich inmiddels als een reeks lijkt te ontwikkelen. In de eerste aflevering schreef ik over een onbekende augustijn, Hildebrand Verhoeckx (2013). In de tweede over William Flete, een Engelse augustijner eremiet in Lecceto (2017). De derde aflevering, die gelezen wil worden als een paragraaf van de geschiedenis van de Augustijnenorde, betreft de auteur zelf.

Ontwerp en productiebegeleiding Aldus Projecten in opdracht van Begijnekade 18 Uitgevers, Utrecht