In de Postelstraat, in het historische hart van ’s-Hertogenbosch, staat een monumentale woning met een geschiedenis van ruim zes eeuwen en met een riant en buitengewoon karakteristiek interieur. Een huis met een ziel. De naam Huys van ­Boxtel die boven de brede toegangsdeur prijkt, verwijst naar de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw toen het bezit was van de heren van Boxtel. Vijf jaar geleden werd het plan opgevat om het verhaal van dit huis en zijn bewoners in een boek vast te leggen. Om deze geschiedenis goed tot zijn recht te laten komen, is ook de omgeving bij het onderzoek betrokken: de overige panden in de straatwand en het achtergelegen terrein van de Uilenburg tot aan de stadsmuur, inclusief de daar gelegen kloosterterreinen.

Een team van gespecialiseerde onderzoekers, archeologen, historici en bouwhistorici heeft, in nauwe samenwerking, een indrukwekkende hoeveelheid gegevens over dit gebied verzameld en uitgewerkt. Daarmee kan enerzijds een nauwkeurig beeld geschetst worden van de huizen, hun eigenaren en bewoners. Anderzijds zijn er vanuit de Postelstraat lijnen te trekken en verbindingen te leggen met kleinere en grotere gebeurtenissen en situaties in de stad en ook daarbuiten. De verhalen die dat oplevert geven reliëf aan de bebouwing en de bewoning van de Postelstraat en omgeving en plaatsen de microgeschiedenis van deze stadswijk in een breder kader.

Dit alles heeft geresulteerd in een werkelijk unieke en ook rijk geïllustreerde publicatie, waarin een klein deel van de Bossche binnenstad, met het Huys van Boxtel als kern, vanuit diverse disciplines geïntegreerd en gedetailleerd beschreven wordt. Zo ontstaat een fascinerend en samenhangend beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied door de eeuwen heen, van de bebouwing op deze plek en de ontwikkeling die deze heeft doorgemaakt en van de vele generaties eigenaren en bewoners en hun lotgevallen.

Productiebegeleiding, vormgeving en beeldredactie Aldus projecten

Titel Huys van Boxtel. Acht eeuwen bouwen en wonen in een Bossche stadswijk
Uitgever
Adr.Heinen
ISBN
978908601626
Uitvoering
536 pagina’s, formaat 23,5 x 29,7 cm., genaaid gebonden, full colour binnenwerk, rijk geïllustreerd
Verkoopprijs € 39,95