Op donderdag 27 oktober werd onder grote publieke belangstelling het Joods monument Den Bosch onthuld. In opdracht van en in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch verzorgde Aldus Projecten de projectbegeleiding en vormgeving van het monument en de bijbehorende website. Meer informatie over dit project is hier te vinden.

Onderzoek, ontwerp en productiebegeleiding Aldus Projecten in opdracht van de afdeling Kabinetszaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch