Bosch Reeks

De Bosch Reeks, oorspronkelijk een initiatief van Wolfaert Uitgevers & Projecten, beoogt belangrijke Bossche onderwerpen op cultuurhistorisch gebied voor een breed publiek toegankelijk te maken. De Bosch Reeks is bedoeld als een platform waar uiteenlopende partijen in ’s-Hertogenbosch voor hen relevante lokale uitgaven het licht kunnen laten zien. Aldus Projecten biedt deze partijen de expertise om deze uitgaven professioneel te realiseren. Het format Bosch Reeks voorziet in een aantal uitgangspunten waardoor de gehele productie inzichtelijk is gedefinieerd. Een zorgvuldige afstemming van deze zaken maken de uitgave van een boek tot een goed te beheersen financieel, planmatig en praktisch proces.
De beoogde opdrachtgevers leveren de inhoud, Aldus Projecten verzorgt de productie (redactie, opmaak, productiebegeleiding en drukwerk) en adviseert waar wenselijk over de te realiseren afzet. De opdrachtgever is in principe de afnemer van de complete oplage en verzorgt zelf de verkoop. De inkomsten uit verkoop komen dan ook louter de opdrachtgever toe.
Naast legio meer voor de hand liggende lokale onderwerpen zijn er talloze thema’s waarvan de beoogde interesse beperkt lijkt, maar waarvan de opdrachtgever desondanks het belang erkent. Het gaat daarbij veelal om uitgaven die zich inhoudelijk onderscheiden van andere manuscripten, maar die voor uitgevers in de betrekkelijk kleine oplage zelden of nooit economisch rendabel zijn te realiseren. De Bosch Reeks maakt ook voor deze uitgaven een professioneel eindresultaat mogelijk, maar is evenwel geen formule die zelfs van die ogenschijnlijk minder courante onderwerpen een commercieel succes maakt.
Intussen verscheen in de Bosch reeks de uitgave getiteld Eeuwenlang verbonden, 750 jaar stedenband Leuven – ’s-Hertogenbosch in opdracht van de Stichting Comité Leuven – ’s-Hertogenbosch. In opdracht van De Kring vrienden van ’s-Hertogenbosch verscheen: Bossche straten en stegen. De historische binnenstad in 180 doorkijkjes. Een uitgave van de vertaling door Jan van Boxtel van Heinsius’ Verhaal over de krijgsdaden bij ’s-Hertogenbosch en elders in de Nederlanden of door de Nederlanders in het jaar 1629 is in voorbereiding en verschijnt voorjaar 2013.