Bosch Joods Monument

Het is opmerkelijk dat we van het overgrote deel van de 520 in de Bossche Sint-Jan begraven Bosschenaren – waarvan het oudste graf dateert uit 1450 – meer weten dan de 262 in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Bossche Joden of, beter gezegd, Joodse Bosschenaren. En dat is nog geen 70 jaar geleden…
Het Bosch Joods Monument is een initiatief van Aldus Projecten in samenwerking met de Gemeente ’s-Hertogenbosch en beoogt een gezicht te geven aan deze 262 vermoorde Joodse Bosschenaren. Van veel van de 262 genoemde personen is ook op het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland nauwelijks informatie te vinden. Wie waren deze Bosschenaren? Hoe en waar leefden zij en wat gebeurde er in hun dagelijks leven na de eerste “maatregelen” van de Duitse bezetter die uiteindelijk leidden tot hun arrestatie en deportatie.
Het doel van het Bosch Joods Monument is om nader onderzoek te doen naar deze Bosschenaren. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het onderwijs. Leerlingen en docenten worden actief betrokken bij deze zoektocht.  Alle gevonden informatie wordt online vastgelegd en gekoppeld aan de informatie van het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. De site van het Bosch Joods Monument biedt dus steeds de actuele stand van zaken van de inventarisatie.
Aan deze site is het fysieke Bosch Joods Monument gekoppeld. Dit monument bestaat uit een digitale presentatie van de gegevens uit de online database. Op de locatie van het monument is er ook toegang tot de inhoud van de site waardoor gericht naar informatie over bepaalde personen kan worden gezocht. De site, het proces van het interactief verzamelen van de achtergronden en het fysieke monument maakt van dit project een gedenkplaats als een werk in wording voor de 262 in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Bossche Joden of, beter gezegd, Joodse Bosschenaren.