Aldus Projecten > Projecten >

Stad van Bosch

In 2016 stond ’s-Hertogenbosch op grootse wijze stil bij de herdenking van de 500e sterfdag van haar bekendste inwoner, Jheronimus Bosch. Jaren is gewerkt aan een veelzijdig programma dat de stad als cultuurstad op de kaart heeft gezet.

De nieuw gevormde afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch (een samenvoeging van Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, Stadsarchief en Vestingwerken) droeg haar steentje bij door een reconstructie te maken van de stad waarin Bosch woonde en werkte. Er zijn namelijk veel meer gebouwen dan de Sint-Jan die nog herinneren aan de tijd van Bosch, want vrijwel de gehele middeleeuwse stad staat feitelijk nog overeind. Met het project ‘De Stad van Bosch,’ bestaande uit een tentoonstelling en een app, verplaatst de bezoeker van ’s-Hertogenbosch zich in de leefomgeving van Jheronimus Bosch. In dit boek presenteren we graag de resultaten van het 3D-project, dat laatmiddeleeuws ’s-Hertogenbosch in een geheel nieuw perspectief laat zien.

Titel Stad van Bosch. Bossche bouwhistorie in nieuw perspectief Uitgever Aldus Uitgevers in opdracht van Afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch ISBN 9789070545383 Uitvoering 208 pagina’s, formaat 23,5 x 29,7 cm., genaaid gebonden, full colour binnenwerk, rijk geïllustreerd Verkoopprijs € 24,95. Vanaf 16 december 2016 verkrijgbaar of te bestellen bij uw boekhandel.

Stad van Bosch omslag 01v3.indd

Joods monument Den Bosch

Op donderdag 27 oktober werd onder grote publieke belangstelling het Joods monument Den Bosch onthuld. In opdracht van en in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch verzorgde Aldus Projecten de projectbegeleiding en vormgeving van het monument en de bijbehorende website. Meer informatie over dit project is hier te vinden.

bjm-01-640

 bjm-02-640

Noud Aartsen

Noud Aartsen leverde als fotograaf een strijd met de tijd. De modernisering van het eeuwenoude landschap ging hem aan het hart. Met zijn fotografie legde hij als ooggetuige vast wat er na generaties verdween. Dat leverde duizenden foto’s op die betrekking hebben op Brabant (Het Groene Woud en De Kempen), Ierland en Frankrijk.

lees verder >>

’s-Bosch [1] An essential history.

What would the late-mediaeval travellers have seen as they approached ’s-Hertogenbosch? How would the city have appeared to people centuries ago? What picture of the city would the visitors have had in mind on their way to ’s-Her­togenbosch? The journey was arduous; the roads were muddy and hard to negotiate. From whichever direction the travellers came, brick walls and earthen ramparts loomed up indomitably in the distance. They would have been able to make out the high battlements of the city wall. The roofs of houses were visible above the wall, and among them the large and small spires of dozens of churches, chapels and monasteries pointing up to the sky. The imposing Sint-Jan Cathedral, then under construction, was another obvious landmark.

lees verder >>

Bossche straten en stegen. De stad breidt zich uit buiten de veste

Deze uitgave is nummer 4 in de Bosch Reeks. De Bosch Reeks beoogt belangrijke Bossche onderwerpen op cultuurhistorisch gebied voor een breed publiek beschikbaar te maken. Dit deel is samengesteld door Ed Hupkens, namens de Werkgroep Toponymie van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Deze werkgroep heeft tussen oktober 2006 en augustus 2014 wekelijks een artikel gepubliceerd in het Bossche Stadsblad over een straat, steegje, plein of hofje. De teksten gaan over de straatnamen van de eerste stadsuitbreidingen buiten de vestingmuren van de stad ’s-Hertogenbosch.

lees verder >>

Bossche straten en stegen. De historische binnenstad in 180 doorkijkjes (tweede druk)

Wie was Pastoor de Kroon? Naar welke peper is de Peperstraat vernoemd? En waar komt de naam Achter het Wild Varken vandaan? Het antwoord op deze en vele andere vragen vindt u in Bossche straten en stegen. De historische binnenstad in 180 doorkijkjes.

lees verder >>

’s-Bosch [1] Een beknopte geschiedenis.

Wat zag de laatmiddeleeuwse reiziger die ’s-Hertogenbosch naderde? Hoe zou de stad zich eeuwen geleden hebben gemanifesteerd? Welk beeld kreeg de bezoeker op weg naar ’s-Hertogenbosch? De reis ernaartoe was moeizaam. De wegen waren drassig en slecht begaanbaar. Van welke kant de reiziger ook kwam, stenen muren en aarden wallen doemden al in de verte onverzettelijk op. Hij zag de hoge kantelen van de stadsmuur. Boven de muur uit staken daken en daartussen prikten tientallen grotere en kleinere torenspitsen van kapellen, kerken en kloosters de lucht in. De imposante kathedraal van Sint-Jan, toen in aanbouw, was een duidelijk herkenningspunt.

lees verder >>

In vrede en vriendschap

In 2010 verscheen het aangrijpende Ik heb dit alles opgeschreven… Vught-Auschwitz-Vught. Memoires van Max Cahen 1939-1945. Maar Max Cahen (1905-1995) liet nog een manuscript na: Joden van ’s-Hertogenbosch in mijn jeugd, 1920-1940. Dit document bevat de herinneringen van Max Cahen aan zijn geloofs- en stadgenoten in het ’s-Hertogenbosch van vóór de Tweede Wereldoorlog.

lees verder >>

Ze bouwen daarginds een concentratiekamp (een uitgave van Adr.Heinen Uitgevers)

Over wat er in de oorlog allemaal gebeurd is, bestaat een redelijk nauwkeurig beeld. We weten ook redelijk nauwkeurig wat er zich in deze periode in het dorp Vught heeft afgespeeld. Het beeld van wat de inwoners toen wisten en dachten is veel vager.

lees verder >>

Christiaan Julius Lodewijk Portman. Kunstschilder in de eerste helft van de 19e eeuw

In de 19e eeuw bloeide de schilderkunst in Nederland. Veel schilders zijn in de vergetelheid geraakt zoals C.J.L. Portman (1799-1868). Hij was een veelzijdig mens. Behalve schilder  van genre- en historiestukken was hij vooral als portrettist bekend. Hij experimenteerde met kleurstoffen en importeerde de daguerreotypie-uitrusting in Nederland. Portman fotografeerde stadsgezichten in Amsterdam en Den Haag. Ook hield hij zich bezig met landaanwinning. Hij is het prototype van een 19e-eeuwse kunstenaar; hij beschouwde zichzelf als vakman en niet als artiest. Eindelijk is er nu een monografie over Portmans leven en werk, geschreven door een kunsthistoricus.

Boekverzorging en productiebegeleiding door Aldus Projecten in opdracht van Begijnekade 18 Uitgevers, Utrecht.

Hildebrand Verhoeckx, een onbekende augustijn (1766-1815)

Aanleiding voor dit boek is het schilderij De geboorte van Jesus in de stal van Betlehem (vóór 1808) van Gerard De San. De auteur, Martijn Schrama o.s.a., een geleerde augustijn die studie maakt van Augustinus, is de lotgevallen van dit schilderij en de opdrachtgever(s) nagegaan. Hij stuitte daarbij op Hildebrand Verhoeckx, een 18de-eeuwse augustijn, over wiens bestaan en levensloop weinig bekend is. Schrama benadert het gegeven als een spannende detective. Het schilderij bevindt zich nog steeds in de Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht.

Boekverzorging en productiebegeleiding door Aldus Projecten in opdracht van Begijnekade 18 Uitgevers, Utrecht.

Daniel Heinsius. Het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. Vertaald en ingeleid door Jan van Boxtel

Het beleg van ’s-Hertogenbosch In het jaar 1631, amper twee jaar na de inname van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik (1584–1647) in 1629, verscheen bij uitgeverij Bonaventura en Abraham Elzevier (Officina Elzeviriorum) te Leiden, de uitgave Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno MDCXXIX gestarum Historia. In datzelfde jaar verschijnt er naast de Latijnse ook nog een Franse editie. Beide edities zijn nimmer herdrukt. Van de Latijnse editie verschijnt nu voor het eerst een volledige Nederlandse vertaling door Jan van Boxtel.

lees verder >>

Bosch Reeks

De Bosch Reeks, oorspronkelijk een initiatief van Wolfaert Uitgevers & Projecten, beoogt belangrijke Bossche onderwerpen op cultuurhistorisch gebied voor een breed publiek toegankelijk te maken. De Bosch Reeks is bedoeld als een platform waar uiteenlopende partijen in ’s-Hertogenbosch voor hen relevante lokale uitgaven het licht kunnen laten zien. Aldus Projecten biedt deze partijen de expertise om deze uitgaven professioneel te realiseren. Het format Bosch Reeks voorziet in een aantal uitgangspunten waardoor de gehele productie inzichtelijk is gedefinieerd. Een zorgvuldige afstemming van deze zaken maken de uitgave van een boek tot een goed te beheersen financieel, planmatig en praktisch proces.

lees verder >>

Terug naar Utrecht #4

Terug naar Utrecht deel 1 t/m 4 is een initiatief van Begijnekade 18 uitgevers. Aldus projecten verzorgde de vormgeving en productiebegeleiding ervan. Na een deel over de binnenstad, een deel over het gebied rond het Wilhelminapark en de Biltstraat, een deel over Vogelenbuurt en Zuilen verscheen in december 2012 deel 4 uit deze serie over Lombok en Oog in Al.

lees verder >>

Bosch Joods Monument

Het is opmerkelijk dat we van het overgrote deel van de 520 in de Bossche Sint-Jan begraven Bosschenaren – waarvan het oudste graf dateert uit 1450 – meer weten dan de 262 in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Bossche Joden of, beter gezegd, Joodse Bosschenaren. En dat is nog geen 70 jaar geleden…

Het Bosch Joods Monument is een initiatief van Aldus Projecten in samenwerking met de Gemeente ’s-Hertogenbosch en beoogt een gezicht te geven aan deze 262 vermoorde Joodse Bosschenaren. Van veel van de 262 genoemde personen is ook op het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland nauwelijks informatie te vinden. Wie waren deze Bosschenaren? Hoe en waar leefden zij en wat gebeurde er in hun dagelijks leven na de eerste “maatregelen” van de Duitse bezetter die uiteindelijk leidden tot hun arrestatie en deportatie.

lees verder >>

Zoeken


Follow Aldus Projecten on Twitter